Welkom

Na een succesvolle reünie en de uitgave van het boek Genealogie van de familie Timmers van André Timmers, in 1990, besloten de bestuursleden van de Stichting Familie Timmers een familievereniging op te richten. Het leven gaat immers door: mensen worden geboren, leven hun leven en gaan dood. Ze maken in hun leven veel mee: mooie, interessante en droevige gebeurtenissen. Het zou jammer zijn als de herinneringen verloren zouden gaan. Het zouden mooie aanvullingen op het boek kunnen zijn.
Zo gezegd zo gedaan. In 1991 kwam in Boekel in Nia Domo een groot aantal enthousiastelingen bij elkaar die een familievereniging wilden oprichten. Nu nog een bestuur. Het eerste bestuur bestond uit: Jan Timmers (voorzitter), Antoon Timmers ( penningmeester), Angeline van der Donk (secretaris) en de leden Netje van Stiphout-Timmers, Antoon Donkers, Toon Timmers en Piet Timmers. En als adviseur André Timmers.

Op de oprichtingsavond werd besloten om tweemaal per jaar een familietijdschrift uit te geven en eenmaal per jaar een familiedag te organiseren. Het tijdschrift verschijnt nog steeds maar de familiedag is teruggebracht naar eenmaal in de twee jaar.

Veel speurwerk is in die jaren verricht en ook de doelgroep werd uitgebreid. Van de bestaande takken uit het boek werd het doel van de vereniging het bevorderen van de familieband van de familie Timmers en zij die de naam Timmers/Tummers dragen of daaraan verwant zijn.

Naast het tijdschrift willen we via deze website samen met de lezer verhalen en kennis met elkaar delen.

André Timmers, voorzitter
Angeline van der Donk, secretaris
Antoon Timmers, penningmeester