Een Timmers troffel

Op een verzamelaarsbeurs in Utrecht kocht de heer Robert Geurtsen een zilveren troffel met aan de ene kant het opschrift:
“Den 27 Juny an. 1715 heeft Aletta Timmers de eerste steen geleijt aan haar vaders huijs de heer secretaris Timmers”.

Aan de andere zijde is een familiewapen gegraveerd.

De troffel was een aantal jaren geleden gevonden in de bodem, maar zoals de gewoonte is, werd de vindplaats niet bekend gemaakt. Het voorwerp was helemaal zwart uitgeslagen en de houten handgreep ontbrak zodat de meeste mensen waarschijnlijk niet in de gaten hadden dat het om een zilveren voorwerp ging. Maar aangezien Robert Geurtsen in zijn jonge jaren de opleiding voor zilversmid een tijd gevolgd heeft, zag zijn kennersoog om wat voor een voorwerp het ging. Hij heeft destijds de opleiding niet afgemaakt omdat er in die tijd geen droog brood mee te verdienen viel. Maar na zijn werkzaam leven als militair heeft hij de draad weer opgepakt.
De heer Geurtsen is altijd benieuwd naar de afkomst van een voorwerp dat hij koopt en in dit geval zowel naar de familie als naar het huis waarvan de eerste steen gelegd werd. Een Rotterdams museum heeft de troffel een half jaar gehad maar had geen tijd om het uit te zoeken. Er werd door Robert verder gegoogeld en zo werd de Familievereniging Timmers gevonden en ingeschakeld.
Het wapen op de troffel bleek een verticaal ‘gedeeld’ wapen te zijn: aan de linkerkant het wapen van Timmers en rechts het wapen van de familie Van Schinne. Dit brengt ons bij het volgende gezin:
Johan Timmers en Susanna van Schinne

 

 

V. Johan Timmers en Susanna van Schinne
Johan Timmers werd gedoopt te Rotterdam op 21 mei 1684. Hij was een zoon van Pieter Timmers en Ignatia van Zoelen en een kleinzoon van Harman van Zoelen, burgemeester van Rotterdam en overlijdt te Rotterdam in 1738 en wordt op 21 februari 1738 begraven in de Franse kerk in een eigen grafkelder. Er wordt vier en een half uur geluid.
Hij ging in Rotterdam op 7 oktober 1703 in ondertrouw en trouwde te Utrecht met Susanna van Schinne. Zij zijn op 3 oktober 1703 naar notaris van Hees te Utrecht gegaan. Daar is een akte huwelijkse voorwaarden (akte 92) opgemaakt.
Susanna Libertina van Schinne was een dochter van Isaacq van Schinne (“in leven opperhooft van Japan in Oost Indien”) en van Aletta de Bitter. Susanna overlijdt op 12 december 1732 te Rotterdam. Zij wordt begraven in de Franse Kerk in een eigen grafkelder. Er wordt vier en een half uur geluid
Het gezin woonde te Rotterdam ‘Op de Hoogstraat’.
Er zijn 6 kinderen van Johan Timmers en Susanna van Schinne bekend, waaronder :
-. Aletta Johanna, gedoopt te Rotterdam op 23 januari 1707 (volgt onder VI)

Johan Timmers hertrouwde te Rotterdam op 12 september 1734 met Alida Anna van Belle. Zij werd gedoopt op 23 december 1689 en begraven op 6 oktober 1741. Zij was een dochter van Josua van Belle en Ida Catharina van der Meyden.
Alida van Belle werd begraven in Franse kerk op 6 oktober 1741.

VI. Aletta Johanna Timmers werd gedoopt te Rotterdam op 23 januari 1707 en overleed aldaar op 8 april 1775. Zij was een dochter van Johan Timmers, secretaris te Rotterdam en Susanna Libertina van Schinne. Aletta trouwt te Rotterdam in de Waalse Kerk op 8 juni 1732 en voor de wet (Stadstrouw) op 25 juni 1732 met Jacob van Zuijlen van Nijevelt (1699-1753)
Het echtpaar krijgt 6 kinderen.

Verdere gegevens van deze familie zijn te lezen in de Timmerskoerier, 2012-1.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *