Komeet Timmers

Katholieke Illustratie, 4 juli 1946

Uit Mededelingen Nederlandse Provincie, april 1954

Pater de Kort schreef:
“Mathieu Timmers werd 23 september 1907 te Beek in Zuidlimburg geboren. Vóór zijn intrede bezocht hij de ambachtschool te Maastricht en behaalde het diploma elektricien. Na een retraite in Spaubeek besloot hij in Mariëndaal als broeder in te treden, hoe graag zijn familie hem ook had behouden in het technisch bureau dat de gebroeders Timmers te Schimmert aan het vestigen waren.

In Mariëndaal was het spoedig duidelijk wat een kostbare kracht Broeder Timmers betekende. Voor Pater Stein, die toen directeur van de Vaticaanse sterrenwacht was en die bij een bezoek aan Nederland uitkeek naar een broeder voor zijn communauteit, bestond er dan ook geen twijfel wie de geschikte persoon was. In november 1938, iets meer dan een jaar na zijn geloften, kreeg Broeder Timmers zijn eerste en enige statusverandering: van Mariëndaal naar Castel Gandolfo.

Van zijn taak aldaar is het gemakkelijker te zeggen wat hij niet dan wat hij wel deed. In de meest letterlijke zin was niets hem te veel. De refter klaarmaken, gangen en kamers schoon maken, de linnenkamer verzorgen, de elektrische leidingen in het huis en in de koepels en meetkamers bijhouden en uitbreiden, de door anderen opgenomen fotografische platen ontwikkelen, dat alles behoorde tot zijn gewone werk. Maar bovendien heeft hij ’s nachts honderden platen opgenomen of ze uitgemeten in de microfotometer en was hij ziekenbroeder en tweede chauffeur.
Pas de laatste drie, vier jaar van zijn leven, toen hij aan allerlei ongemakken begon te lijden, kwam men er toe zijn taak te verlichten.

Broeder Timmers S.J.

Zoals gebruikelijk heet ze voortaan ‘komeet Timmers’ naar de ontdekker en kreeg de broeder de bronzen Donohoemedaille van de Astronomical Society of the Pacific. Paus Pius XII uitte zijn grote tevredenheid over de ontdekking en over het zorgvuldige werk van Broeder Timmers, waaraan de ontdekking te danken was.”

Lees meer over broeder Mathieu Timmers in de Timmerskoerier 2001-2 pag. 556 – 559.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *