Windhoos over Oost-Brabant

Adrianus Gerardus (Janus) Timmers.

De Telegraaf, dinsdag 3 juni 1952:
Vijftien meter brede baan van vernieling
Windhoos over O.-Brabant
Vele boerderijen beschadigd

Zwaar beschadigde boerderijen, verwoeste schuren, ontwortelde en afgeknapte bomen, over vele kilometers verstrooid hooi, koren en stro en tientallen stuks dood pluim- en kleinvee tekenden zaterdagavond de 13 meter brede baan van vernieling, die een windhoos door Oost Brabant veegde.
Bij Boekel werd de landbouwer Adriaan Timmers door de weggevaagde kap van zijn eigen hoeve getroffen en vrij ernstig gewond. Het 14-jarig knechtje Adriaan van Oort werd een honderdtal meters weggeslingerd en bleef ongedeerd. De schade aan de (meest niet-verzekerde boerderijen) beloopt vele tienduizenden.

Boerderij en erf van de heer Timmers in de Biesthoek zien eruit alsof er een zware bom bij de waterput terecht is gekomen. Achter de put zat zaterdagavond Timmers gedoken voor het geweld van de cycloon, toen hij vonken uit de vernielde electrische leidingen zag vliegen in de richting van de strooien kap van zijn huis en schuur.

“Ge bent zo’n beetje van uw stukken af, als ge dat op u aan ziet komen,” zegt Timmers buurman Piet van de Zande, die aan zijn eigen beschadigde boerderij ook zijn portie heeft. “Ik zag het aankomen. Ik stond rond de klok van zeven bij de kippenren zo’n beetje naar die vuile lucht te kijken. Het bliksemde en donderde en waaide gemeen. En toen ineens zie ik me daar een pekzwarte slurf omlaag dansen. Krek een trechter en meteen zag alles zwart voor de ogen van het zand en het stof en een geweld alsof er een groot vliegtuig over de kop dreunde..
Links en rechts zeilden de plakken haver en rogge hoog door de lucht. De pruimenbomen knapten af. Kippen werden schreeuwend omhoog de bomen in gezogen. De electrische leidingen werden afgescheurd als draadjes machinegaren. De pannen stoven in het rond. Het gekke was, dat ik die hele cycloon even kwijt was. Toen kwam de kap van Timmers z’n huis krakend omlaag en zijn grote schuur stuikte in elkander alsof-ie van koek in plaats van stenen en hout was.”

Als een pijpensteel
De geschiedenis van boer Timmers vertellen zijn vrouw Marie en de meid Mien Verhoeven. “Vrouw Timmers was bezig de kinderen Sjaantje (5), Harreke (3). Wimpje (2) en Bernard (1) naar bed te doen en ze had er twee met water en zeep onderhanden, toen het leek alsof er een storm opstak. Boer Timmers ging het erf op om de schuur te sluiten, maar hij kon ze met geen mogelijkheid dichtkrijgen.
Timmers dook weg achter de put, zag een boom afknappen als een pijpensteel en begon toen tegen de razernij van wind en stuivend zand naar de boerderij van zijn buur te kruipen. Bekant was hij er toen die kap van zijn eigen woning naar omlaag kwam en hem helemaal bedolf. Eerst kon hij geen lucht krijgen. Een tweede rukwind maakte hem een beetje vrij. Dat alles gebeurde binnen een minuut.

Harry en Jeanne Timmers

De meid kwam naar buiten toen de cycloon voorbij was en schreeuwde om de verdwenen boer. En toen hoorde Timmers, die gruwelijk over zijn vrouw en kinders in zat, aan het geluid van haar stem dat alles met hen in orde was. Later peuterde hij een gat in het strooien deel van de kap en zwaaide een boske strooi heen en weer, totdat ze hem ontdekten ..”

Verdwenen
Boer Timmers ligt met een gebroken rib en kneuzingen in het restant van zijn huis. Zijn woning is grotendeels een ruïne, zijn schuur ligt afgebroken tot op de grond, zijn stookhok is verdwenen in het niets. Tientallen kippen zijn dood. Boomgaard en moestuin een mestvaalt gelijk. Over zijn erf, dat er uitziet als een oefenterrein voor tanks, loopt zijn knechtje Adriaan van Oort. “Ik kwam de hoek van het huis om en de windhoos pakte me en toen alles weer stillag, lag ik voor oud vuil in de wal van een droge sloot. Onder het zand en de aarde smerig maar geen schram.”

Naast de boerderij van Timmers en v.d. Zande is ook die van Willem van Moorsel stevig geraakt. En verderop in de streek moesten nog twee andere boerderijen het ontgelden. De ene hoeve kostte het de gehele kap van de schuur. Bij de andere werd het dak van de schuur half over de andere helft gevouwen, alsof het van papier was. Geen persoonlijke ongelukken. De brandweer van Boekel was er snel bij. De mannen van het vliegveld Volkel deden het hunne. Bij Timmers zullen de jongkerels van de Boerenbond en de Jonge Boerenstand de zaak helpen klaren.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *