Kwartierstaten

Wat is een kwartierstaat?

Bij een kwartierstaat ga je terug in de tijd. Het is een overzicht van je voorouders in de mannelijke en vrouwelijke lijn. De eerste persoon is de kwartierdrager ook wel proband genoemd. Vervolgens krijg je de ouders; grootouders; overgrootouders; betovergrootouders; oudouders; oudgrootouders; oudovergrootouders; oudbetovergrootouders; stamouders; stamgrootouders; stamovergrootouders etc.

Gebruikte afkortingen in het voorouderschema: * = geboren;  + = overleden; ~ = gedoopt.

Bij kwartierstaten wordt het ‘systeem-Kekule’ het meest gebruikt. De ‘proband’ krijgt nummer 1 en zijn of haar vader en moeder respectievelijk nummer 2 en 3. De ouders van de vader krijgen de nummers 4 en 5, die van de moeder 6 en 7. Mannen hebben altijd een even nummer (behalve de mannelijke proband), vrouwen een oneven nummer.  Het nummer van een vader van een persoon is af te leiden door het nummer van de persoon met 2 te vermenigvuldigen. Het nummer van de moeder is 1 hoger dan het nummer van de vader.

Per generatie verdubbelt het aantal personen. De naam kwartierstaat is afgeleid van de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste.

Kwartierherhaling en kwartierverlies

In elke kwartierstaat zal uiteindelijk kwartierherhaling en kwartierverlies optreden.

Kwartierherhaling betekent dat dezelfde voorouder meermalen voorkomt.  Dat zal al snel optreden als de voorouders in een klein geografisch gebied woonden, bijvoorbeeld als twee voorouders in de kwartierstaat van dezelfde voorouders blijken af te stammen zoals bij een huwelijk van neef en nicht of achterneef en achternicht. Gaat men veel generaties terug, dan is dit verschijnsel onvermijdelijk. Zou dat niet het geval zijn, dan zou men dertig generaties geleden meer voorouders hebben dan er toentertijd mensen op aarde leefden.

Kwartierverlies treedt op wanneer een voorouder niet bekend is. Op den duur zal ieder onderzoek stoppen doordat iemands ouders niet bekend zijn. Ook kan het onderzoek stoppen op een vondeling of onwettig kind, hetgeen tot kwartierverlies leidt. Bij kwartierherhaling wordt soms ook wel van kwartierverlies gesproken.

 

Thomas Timmers, De Bitswijkse Tak
(Timmersboek bladzijde 228)

Jan Timmers,  De Houtertse Tak

 

Piet Timmers, Slabroekse Tak

 

Nelly Timmers, De Derde Nulandse Tak