Over ons

Het Begin

Na een succesvolle reünie en de uitgave van het boek Genealogie van de familie Timmers van André Timmers, in 1990, besloten de bestuursleden van de Stichting Familie Timmers te proberen om een familievereniging op te richten. Het leven gaat immers door: mensen worden geboren, leven hun leven en gaan dood. Ze maken in hun leven veel mee: mooie, interessante en droevige gebeurtenissen. Het zou jammer zijn als de herinneringen verloren zouden gaan. Het zouden mooie aanvullingen op het boek kunnen zijn.
Zo gezegd zo gedaan. Dertig jaar geleden kwamen in Boekel in Nia Domo een groot aantal enthousiastelingen bij elkaar die een familievereniging wilden oprichten. Nu nog een bestuur. Het eerste bestuur bestond uit: Jan Timmers (voorzitter), Antoon Timmers (penningmeester), Angeline van der Donk (secretaris) en de leden Netje van Stiphout-Timmers, Antoon Donkers, Toon Timmers en Piet Timmers. En als adviseur André Timmers. Zoals jullie kunnen zien, zijn drie personen al dertig jaar actief in het bestuur. Het huidige bestuur bestaat namelijk uit André Timmers, Antoon Timmers en Angeline van der Donk.
Op de oprichtingsavond werd besloten om tweemaal per jaar een familietijdschrift uit te geven en eenmaal per jaar een familiedag te organiseren. Het tijdschrift verschijnt nog steeds maar de familiedag is teruggebracht naar eenmaal in de twee jaar. Veel leden van het eerste uur zijn namelijk overleden of kunnen moeilijk nog naar die dag komen.
Veel speurwerk is in die jaren verricht en ook de doelgroep werd uitgebreid. Van de bestaande takken uit het boek werd het doel van de vereniging het bevorderen van de familieband van de familie Timmers en zij die de naam Timmers/Tummers dragen of daaraan verwant zijn.

 

Familievereniging Timmers.

De familievereniging is opgericht in 1990 en staat open voor allen die de naam Timmers of Tummers dragen.
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de familieband van de familie Timmers, en zij die de naam Timmers / Tummers dragen en daar mogelijk aan verwant zijn. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
1. Het bevorderen van het inzicht in de genealogie van de familie Timmers/Tummers.
2. Het vergaren en verbreiden van kennis aangaande de familie Timmers/Tummers. Het stamboomonderzoek richt zich zowel op de nakomelingen in de vrouwelijke lijn als in de mannelijke lijn.
3. Het aanleggen van een archief en bibliotheek met betrekking tot familieaangelegenheden.
4. Het leveren van een bijdrage aan het door de Stichting uit te geven familie-bulletin, genaamd Timmerskoerier.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur vergadert 4 keer per jaar en organiseert om de twee jaar een familiedag samen met hulp van contactpersonen.

Voorzitter:
André Timmers
Krommenhoek 1, 5398 KH Maren-Kessel
Tel.: 0412-479359

Secretaris:
Angeline van der Donk
Keizershof 12, 6584 CG Molenhoek
Tel.: 024-3583667

Penningmeester:
Antoon Timmers
Schepersweg 17, 5401 PD Uden
Tel.: 0413-269357

 

Het tijdschrift Timmers Koerier

De afdeling ‘Familieorganisaties’ van de Nederlandse Genealogische Vereniging hield op 25 september 1999 een themadag in Hilversum over familiebladen. Ruim zestig deelnemers waren aanwezig, waaronder ook verschillende redactieleden. Dit was op verzoek van de organisatie in verband met de bekendmaking van ‘FNF Beste Familieblad 1999’.
De juryprijs ging naar ‘Haselhoff Bulletin’ en de publieksprijs viel ten deel aan onze ‘Timmers Koerier’.

De formule van het tijdschrift is een afspiegeling van het boek. Er wordt een vaste tak-indeling aangehouden, wat het terugvinden van hetgeen betrekking heeft op je eigen tak vergemakkelijkt.

De Timmers Koerier verschijnt tweemaal per jaar en wordt uitgegeven door Stichting Familie Timmers onder redactie van Angeline van der Donk, Petra Sutmuller en André Timmers.
angeline.vanderdonk@gmail.com

Bent u geïnteresseerd in de Timmers familiegeschiedenis dan is een lidmaatschap van de Timmers familievereniging aan te bevelen. Voor een bedrag van € 18,50 per jaar ontvangt u tweemaal per jaar het prachtige tijdschrift de Timmers Koerier en bent u welkom op de tweejaarlijkse familiedag.

Opgave lidmaatschap
Schepersweg 17, 5401  PD UDEN
Telefoon: (0413) 269357
E-mail: timmersa@.kpnmail.nl

 

Voorbeeld van enkele pagina’s: